Εσκιάδης Α.Ε.

14ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας, περιοχή Αεροδρομίου.

Τηλ.2310 459222

url www.eskiadisfiat.gr

mail info@eskiadisfiat.gr .